Tin nổi bật

Sự kiện

Người khỏe mạnh và phục vụ xã hội. Phát triển công nghiệp và phục vụ đất nước. Tôi tin rằng tất cả mọi người trên sân khấu này có thể tận hưởng sức khỏe, hạnh phúc, vẻ đẹp và sự thịnh vượng!