Quy trình - Thủ tục

Quy trình đào tạo cơ bản và cấp thẻ thành viên

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO CƠ BẢN VÀ CẤP THẺ THÀNH VIÊN

I.QUY TRÌNH ĐÀO TẠO CƠ BẢN

  1. Đào tạo trực tiếp:

– Mở lớp đào tạo cơ bản: Nhà phân phối mới gia nhập (đã ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp) căn cứ lịch đào tạo cơ bản do công ty tổ chức tại các Chi nhánh và Văn phòng đại diện để tham gia chương trình đào tạo cơ bản tại nơi gần nhất.

– Thực hiện đào tạo cơ bản: Nhà phân phối tham gia lớp học theo đúng thời gian, địa điểm đã thông báo và có mặt trong suốt thời gian lớp học diễn ra, ký tên xác nhận vào danh sách điểm danh.

– Kiểm tra đánh giá: Kết thúc nội dung đào tạo cơ bản, Nhà phân phối thực hiện bài kiểm tra trắc nghiệm trên giấy trong thời gian 30 phút. Bài kiểm tra bao gồm có 20 câu hỏi dạng trắc nghiệm. Mỗi câu tương ứng với 5 điểm, 20 câu là 100 điểm.

Nhà phân phối được xem là hoàn thành chương trình đào tạo cơ bản khi kết quả bài thi đạt 70 điểm trở lên. Nhà phân phối đọc kỹ và ký tên lên Bản cam kết theo mẫu quy định, sau đó nộp lại cho Công ty. Trường hợp không đạt, Nhà phân phối được làm lại    bài kiểm tra 1 lần. Nếu vẫn tiếp tục không đạt, Nhà phân phối phải tham gia học lại lớp đào tạo cơ bản khác.

– Xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo cơ bản: Trong vòng tối đa 02 (hai) ngày kể từ thời điểm kết thúc lớp đào tạo cơ bản, Công ty sẽ xác nhận bằng văn bản Danh sách Nhà phân phối hoàn thành nội dung và thời lượng Chương trình đào tạo cơ bản đối với những Nhà phân phối làm bài kiểm tra đạt.

– Công ty lưu trữ hồ sơ đào tạo cơ bản gồm: Danh sách điểm danh, Bài kiểm tra (đạt), Bản cam kết, Xác nhận danh sách Nhà phân phối hoàn thành nội dung và thời lượng Chương trình đào tạo cơ bản, Xác nhận này là cơ sở để Công ty làm thủ tục cấp thẻ thành viên cho Nhà phân phối đã hoàn thành chương trình đào tạo cơ bản.

2. Đào tạo từ xa

– Đăng nhập tài khoản học từ xa: Nhà phân phối đã ký hợp đồng tự đăng nhập bằng thông tin ID cá nhân vào mục “Sát hạch đào tạo” trên website tiens.com.vn để tự học và hoàn thành toàn bộ Chương trình đào tạo cơ bản của Công ty.

– Cơ chế đánh giá việc hoàn thành chương trình đào tạo cơ bản

* Nội dung chương trình đào tạo cơ bản theo phương thức đào tạo từ xa có thời lượng ít nhất 08 (tám) giờ bao gồm thời lượng làm bài kiểm tra và không bao gồm thời lượng hỏi đáp trực tuyến, được thể hiện bằng hình thức ghi hình bài thuyết trình theo từng nội dung của Đào tạo viên do Công ty chỉ định. Nhà phân phối tự quyết định thứ tự học của các nội dung trong Chương trình đào tạo cơ bản nhưng phải đảm bảo xem đầy đủ các nội dung trên.

* Hỏi đáp trực tuyến: Nhà phân phối trong quá trình đào tạo cơ bản có thể giao lưu tương tác đưa ra các câu hỏi qua cửa sổ trò truyện. Đào tạo viên sẽ đưa ra câu trả lời.

– Nếu Nhà phân phối đưa ra câu hỏi trong giờ hành chính (từ 9h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6, không bao gồm các ngày nghỉ theo quy định) thì sẽ được trả lời trực tiếp ngay trong khung giờ trên.

– Nếu Nhà phân phối đưa ra câu hỏi ngoài giờ hành chính sẽ được trả lời trong giờ hành chính của ngày làm việc kế tiếp.

– Nhà phân phối chỉ cần hoàn thành đủ thời gian và nội dung đào tạo thì được làm bài kiểm tra mà không cần chờ Công ty trả lời câu hỏi do mình nêu ra. Nhà phân phối nếu làm bài kiểm tra đạt thì được coi như hoàn thành Chương trình tạo cơ bản của Công ty.

* Trong thời gian đào tạo từ xa, hệ thống tự động ghi nhớ đối với các phần nội dung chương trình đào tạo cơ bản đã hoàn thành, hệ thống cài đặt không cho nhảy cóc các nội dung và phải xem hết từ đầu đến cuối nội dung này mới được chuyển sang nội dung khác.

Ví dụ: Nhà phân phối đang xem nội dung “quy tắc hoạt động” với thời gian 90 phút, phải theo dõi hết nội dung này mới có thể chuyển sang nội dung tiếp theo, hệ thống không tự động chuyển nội dung mà Nhà phân phối cần tự tích chọn nội dung học tiếp theo.

* Trường hợp Người học đã hoàn tất theo dõi nội dung học, hệ thống sẽ ghi nhận và được vào phần tiếp theo để làm bài kiểm tra.

– Làm bài kiểm tra: Nhà phân phối thực hiện làm bài kiểm tra trắc nghiệm trong thời gian 30 phút. Bài kiểm tra bao gồm có 20 câu hỏi dạng trắc nghiệm. Mỗi câu tương ứng với 5 điểm, 20 câu là 100 điểm.

Nhà phân phối được xem là hoàn thành chương trình đào tạo cơ bản khi kết quả bài thi đạt 70 điểm trở lên. Trường hợp không đạt, Nhà phân phối được làm lại bài kiểm tra 1 lần, nếu vẫn không đạt thì Nhà phân phối phải học lại chương trình đào tạo cơ bản.

– Khi Nhà phân phối đã hoàn thành và đạt yêu cầu của Chương trình đào tạo cơ bản, hệ thống sẽ xác nhận đã hoàn thành nội dung và thời lượng Chương trình đào tạo cơ bản, hệ thống hiển thị “Bản cam kết”.

– Công ty lưu trữ hồ sơ đào tạo cơ bản trên hệ thống quản lý gồm: về thông tin quá trình học, kết quả kiểm tra và Bản cam kết.

Thời gian và cách thức vận hành hệ thống đào tạo cơ bản từ xa: chi tiết vui lòng xem phụ lục I đính kèm theo quy trình này.

Tải tại đây

II. QUY TRÌNH CẤP THẺ THÀNH VIÊN

  1. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày Nhà phân phối sau khi hoàn thành Chương trình đào tạo cơ bản do Công ty tổ chức, ký Bản cam kết theo mẫu quy định tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP, Công ty sẽ cấp Thẻ thành viên cho Nhà phân phối Tiens.
  2. Giao nhận Thẻ thành viên: Sau khi đã có Thẻ thành viên, Công ty sẽ liên hệ Nhà phân phối Tiens thông qua điện thoại hoặc email (nếu có) để thông báo Nhà phân phối về việc tới nhận Thẻ thành viên. Nhà phân phối Tiens có thể nhận Thẻ thành viên theo các phương thức sau:

2.1Trực tiếp đến trụ sở Công ty, Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện để nhận Thẻ thành viên. Khi nhận Thẻ thành viên, Nhà phân phối Tiens ký vào biên bản giao nhận thẻ;

Nếu Nhà phân phối Tiens ở xa, không tiện đến trụ sở Công ty hoặc Chi nhánh để nhận Thẻ thì công ty sẽ gửi Thẻ thành viên qua bưu điện theo địa chỉ do Nhà phân phối Tiens cung cấp, khi Nhà phân phối Tiens nhận được thẻ thì liên hệ với Công ty hoặc Công ty sẽ chủ động liên hệ Nhà phân phối Tiens để xác nhận.

Scroll to Top