Quy trình - Thủ tục

QUY TRÌNH KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

QUY TRÌNH KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

QUY TRÌNH TRỞ THÀNH NHÀ PHÂN PHỐI TIENS

Muốn trở thành Nhà phân phối Tiens, người tham gia phải ký hợp đồng tham gia BHĐC với Công ty và đáp ứng các điều kiện trở thành Nhà phân phối Tiens theo quy định tại mục I.1 và I.2 chương II của Quy tắc hoạt động này.

Quy trình ký kết hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp:

1. Người tham gia bán hàng đa cấp nộp bộ hồ sơ cho công ty, bao gồm:

  • “Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp” đã được điền đầy đủ thông tin và tự ký tên;
  • Một bản phô tô Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc Hộ chiếu (nếu là người nước ngoài);
  • Hai ảnh 3*4.
  • Giấy xác nhận tài khoản ngân hàng cá nhân và Mã số thuế cá nhân (có thể bổ sung sau);
  • Bản sao giấy đăng ký kết hôn (nếu là trường hợp hai vợ chồng cùng đăng ký chung một Mã số);
  • Bản sao giấy phép lao động (nếu là trường hợp người nước ngoài lao động tại Việt Nam) hoặc văn bản được miễn giấy phép lao động.

2. Hồ sơ có thể được nộp trực tiếp tại công ty, chi nhánh hoặc gửi hồ sơ qua bưu điện đến địa chỉ công ty, chi nhánh.

3. Sau khi nhận được bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ nêu trên, trong vòng 7 đến 10 ngày làm việc, Công ty sẽ xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, công ty sẽ ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp và gửi lại 01 bản “Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp” cho Nhà phân phối Tiens bằng đường bưu điện, trực tiếp hoặc theo thỏa thuận giữa Công ty và Nhà phân phối Tiens.

4. Hồ sơ mà người đăng ký nộp cho Công ty phải đầy đủ, trung thực. Người tham gia bán hàng đa cấp phải tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ, không được mượn của người khác, không được mạo danh người khác để gia nhập hoặc dùng những thủ đoạn không chính đáng khác để trở thành Nhà phân phối Tiens. Nếu vi phạm, Công ty có quyền chấm dứt hợp đồng tham gia BHĐC của Nhà phân phối Tiens đó.

Scroll to Top