Thông tin khuyến mại

Khuyến mại nước rửa rau quả

CÔNG TY TNHH THIÊN SƯ VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        Độc lập – Tự do –Hạnh phúc           Hải Dương, ngày 28 tháng 06 năm 2022   THÔNG BÁO Số: TB-18/2022  V/v: Chương trình  “ CHÀO HÈ ”   Thời gian ưu đãi:28.06.2022 đến 26.07.2022 (1 tháng) Đối tượng

Xem chi tiết »

Khuyến mãi ưu đãi tổ hợp

CÔNG TY TNHH THIÊN SƯ VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        Độc lập – Tự do –Hạnh phúc           Hải Dương, ngày 28 tháng 6 năm 2022 THÔNG BÁO Số: TB-20/2022  V/v: Chương trình  “Ưu đãi tổ hợp” Thời gian ưu đãi:28.06.2022 đến 26.07.2022 (1 tháng ) Quản lý cân

Xem chi tiết »
Scroll to Top