Văn phòng đại diện

CÔNG TY TNHH THIÊN SƯ VIỆT NAM

THÔNG TIN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Cập nhật đến hết 6 tháng đầu năm 2023

STT

Tỉnh

Giấy xác nhận số

Ngày cấp

1

An Giang

601/SCT-QLTM

22/04/2019

2

Bà Rịa- Vũng Tàu

644/SCT-QLTM

04/05/2019

3

Bắc Giang

340/SCT-QLTM

12/04/2019

4

Bắc Ninh

49/SCT-QLXNK

Ngày cấp 28/03/2019 ngày bắt đầu hoạt động 01/04/2019

5

Bến Tre

658/XN-SCT

24/04/2019

6

Bình Dương

540/SCT-QLĐT&HTQT

Ngày cấp 11/04/2019  ngày bắt đầu hoạt động 12/04/2019

7

Cà Mau

172/GXN-SCT

11/04/2019

8

Cần Thơ

06/SCT-GXN

10/04/2019

9

Đà Nẵng

141/SCT-QLXNK

Ngày cấp 09/05/2019 ngày bắt đầu hoạt động 26/02/2015

10

Điện Biên

06/SCT-XNK&MDBG

31/05/2019

11

Đồng Nai

16/SCT-TM

Ngày cấp 11/04/2019  ngày bắt đầu hoạt động 12/04/2019

12

Hà Nội

11-ĐKHĐ/008-L1

Ngày cấp 11/12/2019 ngày bắt đầu hoạt động 27/01/2015

13

Hà Nam

1054/SCT-GXN

27/08/2019

14

Hải Dương

615/XN-SCT

Ngày cấp 24/04/2019 ngày bắt đầu hoạt động 10/01/2015

15

Hải Phòng

620/SCT-QLTM

03/04/2019

16

Hà Tĩnh

04/QLTM-XNĐKBHĐC

05/04/2019

17

Hậu Giang

653/GXN-SCT

22/04/2019

18

Hòa Bình

03/SCT-ĐKBHĐC

24/04/2019

19

Huế

1631/XN-SCT

Ngầy cấp giấy 03/09/2019, ngày được bắt đầu hoạt động 05/09/2019

20

Hưng Yên

1195/SCT-QLTM

16/09/2019

21

Kiên Giang

004/SCT-QLTM

06/05/2019

22

Lạng Sơn

11/SCT-QLTM

04/04/2019

23

Lâm Đồng

06/XN-SCT

Ngày cấp 21/05/2018  ngày bắt đầu hoạt động 31/05/2018

24

Lào Cai

29/TB-SCT

Ngày cấp 07/05/2019 ngày bắt đầu hoạt động 14/02/2015

25

Long An

879/XN-SCT

Ngày cấp 18/04/2019  ngày bắt đầu hoạt động 22/04/2019

26

Nam Định

03/XN-BHĐC

12/04/2019

27

Nghệ An

36/SCT-QLTM

17/04/2019

28

Quảng Bình

333/SCT-TM

Ngày cấp 29/03/2019 ngày bắt đầu hoạt động 01/04/2019

29

Quảng Trị

490/SCT-QLTM

04/04/2019

30

Quảng Nam

1264/SCT-QLTM

12/9/2019

31

Thanh Hóa

312/XNĐC-SCT

Ngày cấp 16/04/2019 ngày bắt đầu hoạt động 18/04/2019

32

Thái Bình

327/SCT-TM

Ngày cấp 03/05/2019 ngày bắt đầu hoạt động 07/05/2019

33

Thái Nguyên

447/SCT-QLTM

22/04/2019

34

Tây Ninh

765/GXN-SCT

17/04/2019

35

Tiền Giang

851/GXN-SCT

Ngày cấp 22/04/2019 ngày bắt đầu hoạt động 15/04/2019

36

TP Hồ Chí Minh

004/XN-SCT

08/04/2019

37

Trà Vinh

05/XN-QLCT

02/05/2019

38

Vĩnh Long

440/XN-SCT

16/04/2019

39

Vĩnh Phúc

955/XNTN-SCT

26/08/2019

40

Quảng Ninh

03/XNHĐBHĐC-SCT

Ngày cấp 04/04/2019 ngày bắt đầu hoạt động 16/01/2015

41

Ninh Bình

01/XN-SCT

20/01/2020

42

Đắk Lắk

173/SCT- QLTM

24/02/2020

43

Kon Tum

1055/SCT-QLTM

13/06/2023

 

Scroll to Top