Tài liệu

Chứng nhận về tiêu chuẩn sản phẩm

1. TPBVSK CANXI DẠNG BỘT HÒA TAN – THIÊN SƯ Tải tại đây
2. TPBVSK CANXI DÀNH CHO TRẺ EM – THIÊN SƯ Tải tại đây
3. TPBVSK Ca – BLOOD SUGAR – THIÊN SƯ Tải tại đây
4. TPBVSK ÍCH THANH TRÀ – THIÊN SƯ Tải tại đây
5. TPBVSK VIÊN CHITOSAN – THIÊN SƯ Tải tại đây
6. FRUCTOOLIGOSACHARIDE(FOS) – THIÊN SƯ Tải tại đây
7. TPBVSK VIÊN ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO – THIÊN SƯ Tải tại đây
8. TPBVSK VIÊN KẼM – THIÊN SƯ Tải tại đây
9 . TPBVSK VIÊN TẢO SPIRULINA -THIÊN SƯ Tải tại đây
10.TPBS Sodium Hyaluronate Collagen Drink Tải tại đây
11. TPBVSK VIÊN DƯỠNG NHAN -THIÊN SƯ Tải tại đây
12. CÀ PHÊ TRÙNG THẢO (CORDY CAFE) Tải tại đây
13. CÀ PHÊ TRÙNG THẢO (CORDY CAFE NO SUGER) Tải tại đây
14. CORDY MULTI GRAIN BỮA ĂN DINH DƯỠNG TRÙNG THẢO VỊ KỶ TỬ – TÁO ĐỎ Tải tại đây
15. CORDY MULTI GRAIN BỮA ĂN DINH DƯỠNG TRÙNG THẢO VỊ MATCHA Tải tại đây
16.TPBVSK VIÊN BỔ THẬN – THIÊN SƯ Tải tại đây
17. TPBVSK ANTARCTIC KRILL OIL SOFTGEL Tải tại đây
18. TPBVSK VIÊN TĂNG CƯỜNG SỨC KHỎE – THIÊN SƯ Tải tại đây
19. TPBVSK VIÊN SEA BUCKTHORN – THIÊN SƯ Tải tại đây
20. ORECARE CHINESE HERBAL TOOTHPASTE Tải tại đây
21. SPA KARE BREATHING ELEMENT Tải tại đây
22. TPBVSK INSTANT PROBIOTICS POWDER Tải tại đây 
24. TPBS Tiens Nutrient Super Calcium Powder (Advanced Formula)

 

Tải tại đây
Scroll to Top