Quy trình – Thủ tục

Quy trình giải quyết khiếu nại

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN GIẢI QUYẾT THẮC MẮC, KHIẾU NẠI CỦA NGƯỜI THAM GIA BÁN HÀNG ĐA CẤP I. Nguyên tắc chung Nhà phân phối hoặc Khách hàng sử dụng dịch vụ của Công ty TNHH Thiên Sư (“Công ty”) được bảo đảm quyền lợi hợp pháp, theo thỏa thuận trong Hợp đồng tham gia bán

Xem chi tiết »

QUY TRÌNH KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

QUY TRÌNH KÝ KẾT HỢP ĐỒNG QUY TRÌNH TRỞ THÀNH NHÀ PHÂN PHỐI TIENS Muốn trở thành Nhà phân phối Tiens, người tham gia phải ký hợp đồng tham gia BHĐC với Công ty và đáp ứng các điều kiện trở thành Nhà phân phối Tiens theo quy định tại mục I.1 và I.2 chương

Xem chi tiết »

QUY TRÌNH ĐỔI, MUA LẠI VÀ TRẢ LẠI HÀNG HÓA

QUY TRÌNH ĐỔI, MUA LẠI VÀ TRẢ LẠI HÀNG HÓA Khi người tham gia bán hàng đa cấp có yêu cầu (bao gồm cả trường hợp Hợp đồng tham gia BDĐC chấm dứt hoặc Công ty chấm dứt hoạt động), Công ty có trách nhiệm trả/đổi và mua lại hàng hóa đã bán cho người

Xem chi tiết »
Scroll to Top