Quy trình - Thủ tục

QUY TRÌNH ĐẶT HÀNG, THANH TOÁN VÀ GIAO NHẬN HÀNG

QUY TRÌNH ĐẶT HÀNG, THANH TOÁN VÀ GIAO NHẬN HÀNG

1. Mua hàng trực tiếp:

1.1 Quy trình đặt hàng:

1.1.1 Nhà phân phối Tiens có thể đặt hàng qua hình thức trực tiếp tại trụ sở chính, chi nhánh của Công ty. Sau đó cung cấp Mã số Nhà phân phối Tiens và số lượng, chủng loại hàng hóa cần mua cho nhân viên bán hàng.

1.1.2 Nhân viên bán hàng nhập Mã số Nhà phân phối Tiens và số lượng, chủng loại hàng hóa vào hệ thống bán hàng.

1.1.3 Xác nhận thông tin đơn hàng với Nhà phân phối Tiens, bao gồm: họ tên và mã số người mua hàng, họ tên và mã số người giới thiệu, số lượng, chủng loại hàng hóa và số tiền, điểm PV, BV; Nhân viên bán hàng kiểm tra hàng hóa nếu có thì xác nhận với Nhà phân phối Tiens và Nhà phân phối Tiens tiến hành thanh toán tiền, ký hóa đơn tài chính, kiểm tra lại hàng hóa và nhận hàng.

1.2 Trình tự, thủ tục Thanh toán:

1.2.1 Nhân viên bán hàng in đơn đặt hàng và thu tiền, đơn đặt hàng gồm ba liên (liên trắng, liên hồng, liên vàng). Đơn đặt hàng kiêm phiếu thu và phiếu xuất kho;

1.2.2 Nhà phân phối Tiens thanh toán tiền theo đơn đặt hàng. Công ty đóng dấu xác nhận “Đã thu tiền” vào đơn đặt hàng và giữ lại liên trắng, khách hàng cầm 2 liên còn lại vào kho lấy hàng;

1.2.3 Nhà phân phối Tiens tiến hành thanh toán theo các phương thức sau:

– Tiền mặt,

– Chuyển khoản đến tài khoản Công ty.

1.3 Giao nhận hàng

1.3.1 Bộ phận kho giao hàng ngay cho khách theo đúng thông tin trên đơn đặt hàng tại liên hồng và liên vàng. Sau đó đóng dấu “Đã phát hàng” lên cả hai liên và giữ lại liên vàng, liên hồng giao lại cho khách hàng;

1.3.2 Bộ phận kế toán xuất hóa đơn ngay sau khi Nhà phân phối Tiens hoàn thành thủ tục trả tiền và nhận hàng. Công ty giao hóa đơn tài chính cùng phiếu xuất hàng khi Nhà phân phối Tiens mua hàng trực tiếp tại công ty, hoặc gửi mã tra cứu hóa đơn điện tử cho NPP vào địa chỉ thư điện tử do NPP cung cấp nếu thời điểm trả tiền và nhận hàng khác nhau nhưng không quá 05 (năm) ngày kể từ ngày trả tiền và nhận hàng. NPP mở thư điện tử do Công ty gửi và kích vào mã tra cứu để in hóa đơn.

 

2. Mua hàng trực tuyến (mua hàng online):

2.1 Quy trình đặt hàng:

2.1.1 Nhà phân phối truy cập vào trang web của Công ty: tiens.com.vn, đăng nhập bằng tài khoản cá nhân.

2.1.2 Nhà phân phối Tiens lựa chọn sản phẩm và số lượng cần mua; điền địa chỉ chuyển phát hàng. Thông tin tiến độ đơn hàng được gửi về E-mail khách hàng cung cấp khi đặt hàng.

2.2 Trình tự, thủ tục Thanh toán:

Nhà phân phối thanh toán tiền hàng theo phương thức thanh toán điện tử;

2.3 Giao nhận hàng

2.3.1 Bộ phận chăm sóc khách hàng in đơn từ hệ thống bán hàng của công ty và chuyển cho bộ phận kho;

2.3.2 Bộ phận kho nhận đơn hàng, kiểm tra thông tin đơn hàng (họ tên và mã số người mua hàng, họ tên và mã số người giới thiệu, số lượng, chủng loại hàng hóa, địa điểm phát hàng, người nhận v.v…) và chuyển phát nhanh hàng hóa cho khách hàng vào ngày kế tiếp theo địa chỉ đăng ký trên đơn hàng;

2.3.3 Hóa đơn được gửi kèm hàng hoặc nhà phân phối truy cập trang web theo thông tin công ty gửi vào hòm thư điện tử để lấy hóa đơn điện tử.

Scroll to Top