Thông tin khuyến mại

CÔNG TY TNHH THIÊN SƯ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

          Hải Dương, ngày 28 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO

Số: TB-20/2022

 V/v: Chương trình  “Ưu đãi tổ hợp”

Thời gian ưu đãi28.06.2022 đến 26.07.2022 (1 tháng )

  1. Quản lý cân nặng
Mã tắtTên tổ hợpSản phẩmSố lượngGiá NTDGiá NPP 3 saoPVBV
TH32Quản lý cân nặngTPBVSK Canxi dạng bột hòa tan – Thiên Sư33.340.4403.093.00012797
Cordy multi grain bữa ăn dinh dưỡng trùng thảo vị  kỷ tử – táo đỏ2
Cordy multi grain bữa ăn dinh dưỡng trùng thảo vị matcha2
Fructooligosaccharide (FOS) – Thiên Sư3
TPBVSK Instant Probiotics Powder1
TPBVSK Ích thanh trà – Thiên Sư1
  1. Thanh lọc thải độc
Mã tắtTên tổ hợpSản phẩmSố lượngGiá NTDGiá NPP 3 saoPVBV
TH31Thanh lọc thải độcFructooligosaccharide (FOS) – Thiên Sư56.044.2205.596.500230198
TPBVSK Instant Probiotics Powder1
TPBVSK Viên đông trùng hạ thảo – Thiên Sư1
TPBVSK Viên Chitosan – Thiên Sư1
TPBVSK Viên Sea Buckthorn – Thiên Sư1
TPBVSK Ích thanh trà – Thiên Sư1
TPBVSK Canxi dạng bột hòa tan – Thiên Sư3
Cordy multi grain bữa ăn dinh dưỡng trùng thảo vị  kỷ tử – táo đỏ2
  1. Sức khỏe đường ruột
Mã tắtTên tổ hợpSản phẩmSố lượngGiá NTDGiá NPP 3 saoPVBV
TH34Sức khỏe đường ruộtFructooligosaccharide (FOS) – Thiên Sư54.294.0803.976.000163.64139
TPBVSK Instant Probiotics Powder3
TPBVSK Viên Chitosan – Thiên Sư1
TPBVSK Viên Sea Buckthorn – Thiên Sư1
Canxi dạng bột hòa tan – Thiên Sư2
Scroll to Top