Quy trình - Thủ tục

QUY TRÌNH ĐỔI, MUA LẠI VÀ TRẢ LẠI HÀNG HÓA

QUY TRÌNH ĐỔI, MUA LẠI VÀ TRẢ LẠI HÀNG HÓA

 1. Khi người tham gia bán hàng đa cấp có yêu cầu (bao gồm cả trường hợp Hợp đồng tham gia BDĐC chấm dứt hoặc Công ty chấm dứt hoạt động), Công ty có trách nhiệm trả/đổi và mua lại hàng hóa đã bán cho người tham gia bán hàng đa cấp đó, bao gồm cả hàng hóa được bán theo chương trình khuyến mại.
 2. Điều kiện trả/đổi và mua lại hàng hóa từ người tham gia bán hàng đa cấp:
  1. Hàng hóa còn nguyên bao bì, tem, nhãn, hạn sử dụng;
  2. Hóa đơn mua số hàng hóa được yêu cầu trả lại;
  3. Yêu cầu mua lại được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày Nhà phân phối Tiens nhận hàng

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Nhà phân phối Tiens có yêu cầu trả lại hàng hóa hợp lệ, công ty có trách nhiệm mua lại các hàng hóa đáp ứng các điều kiện được quy định tại Quy tắc hoạt động này;

 1. Trong trường hợp đổi hàng hóa, trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận Công ty sẽ đổi lại hàng hóa mới tương đương hoặc hoàn trả khoản tiền tương đương mà Nhà Phân phối đã bỏ ra để nhận số hàng đó;
 2. Trong trường hợp Mua lại các hàng hóa đó, Công ty sẽ hoàn trả theo mức thỏa thuận với Nhà phân phối Tiens nhưng không thấp hơn 90% số tiền mà Nhà phân phối Tiens đã trả để nhận số hàng đó.
 3. Khi hoàn lại tiền theo quy định , Công ty có thể khấu trừ tiền hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác mà người tham gia bán hàng đa cấp đã nhận từ việc mua hàng hóa đó. Nhà phân phối Tiens tuyến trên đã hưởng khoản tiền hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế phát sinh từ việc mua sản phẩm đó cũng có trách nhiệm hoàn trả lại tiền hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế tương ứng cho Công ty.
 4. Công ty bảo hành các sản phẩm theo quy định tại các phiếu bảo hành đi kèm từng sản phẩm.
 5. Quy trình mua lại hàng hóa:

Việc Nhà phân phối trả lại và Công ty mua lại hàng hóa được thực hiện lần lượt theo các bước sau:

 1. Nộp hồ sơ:

Trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận hàng, Nhà phân phối có nhu cầu trả lại hàng hóa cần nộp trực tiếp cho Bộ phận chăm sóc khách hàng tại Trụ sở chính hoặc các Chi nhánh của Công ty. Hồ sơ bao gồm các thành phần và điều kiện sau đây:

 1. Đơn đề nghị trả/mua lại sản phẩm.
 2. Hàng hóa trả/ mua lại (còn nguyên bao bì, tem, nhãn, hạn sử dụng).
 3. Bản chính hóa đơn của số hàng hóa trả lại.
 4. Thẻ thành viên hoặc bản sao y (hoặc bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu) giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của Nhà phân phối.
  1. Giải quyết yêu cầu trả/ mua lại hàng hóa:

Công ty từ chối tiếp nhận nếu hồ sơ không đủ thành phần và điều kiện tại Mục 7.1 Quy tắc này. Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần và điều kiện, Công ty giải quyết theo trình tự:

 1. Công ty xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ đầy đủ.
 2. Hai bên thỏa thuận và xác nhận các khoản sau :
 • Mức hoàn trả theo thỏa thuận với Nhà phân phối nhưng không thấp hơn 90% số tiền mà Nhà phân phối đã trả để nhận số hàng hóa đó.
 • Khấu trừ tiền hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác mà Nhà phân phối đã nhận từ việc mua số hàng hóa bị trả lại.
 • Thời điểm thanh toán, phương thức thanh toán và tổng số tiền thanh toán cho Nhà phân phối.
 1. Ký tên, xác nhận các nội dung đã thỏa thuận ở mục 7.2a và 7.2b vào đơn đề nghị trả lại sản phẩm, mỗi bên giữ 01 (một) bản.
 2. Làm thủ tục tái lưu kho hàng hóa mua lại theo quy định.
 3. Thanh toán tiền mua lại hàng cho Nhà phân phối theo đúng hẹn.

Thông báo khấu trừ và khấu trừ tiền hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác mà các tuyến trên của Nhà phân phối này đã nhận tương ứng với số hàng hóa mua lại.

Scroll to Top