Quy trình - Thủ tục

Quy trình giải quyết khiếu nại

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN GIẢI QUYẾT THẮC MẮC, KHIẾU NẠI CỦA NGƯỜI THAM GIA BÁN HÀNG ĐA CẤP

I. Nguyên tắc chung

 1. Nhà phân phối hoặc Khách hàng sử dụng dịch vụ của Công ty TNHH Thiên Sư (“Công ty”) được bảo đảm quyền lợi hợp pháp, theo thỏa thuận trong Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp và quy định của pháp luật.
 2. Bất kỳ Nhà phân phối nào nếu có thắc mắc, khiếu nại liên quan đến Quy tắc hoạt động, Kế hoạch trả thưởng, Chương trình đào tạo cơ bản, Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp hoặc những vấn đề khác liên quan đến hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp của Công ty đều có quyền liên hệ trực tiếp hoặc gọi điện thoại hoặc gửi email đến Công ty để phản ánh và yêu cầu giải quyết.
 3. Trường hợp liên hệ trực tiếp, Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ trả lời trực tiếp cho Nhà phân phối.
 4. Trường hợp gọi điện thoại hoặc gửi thư điện tử: Trong thời hạn 48 giờ kể từ khi nhận được nội dung thắc mắc của Nhà phân phối, Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ phản hồi nội dung bằng hình thức gửi thư điện tử hoặc liên hệ qua điện thoại để giải đáp nội dung thắc mắc của Nhà phân phối.

II. Trình tự, thủ tục giải quyết

      1. Tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại

Khi có bất kỳ thắc mắc, khiếu nại nào liên quan đến Quy tắc hoạt động, Kế hoạch trả thưởng, Chương trình đào tạo cơ bản, Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp hoặc những vấn đề khác liên quan đến hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp của Công ty, khách hàng liên hệ với Công ty qua các hình thức sau:

 • Trực tiếp gặp Bộ phận chăm sóc khách hàng tại trụ sở Công ty hoặc các các Chi nhánh gần nhất.
 • Gọi điện thoại đến phòng chăm sóc khách hàng theo số: 1900 571 558
 • Chuyên viên hỗ trợ sẽ xác định chính xác tên khách và hỏi về yêu cầu của khách hàng.
 • Ghi chú các nội dung mà khách hàng cần trao đổi, những điểm nào chưa rõ thì đợi khách kết thúc xong câu nói hoặc kết thúc xong các câu hỏi thì hỏi lại để xác định chính xác những vấn đề cần trao đổi.

Lưu ý:

 • Trong thư điện tử hoặc Đơn thắc mắc, khiếu nại vui lòng ghi rõ nội dung thắc mắc, khiếu nại, yêu cầu cần giải quyết và cung cấp các tài liệu, thông tin có liên quan.

     2. Giải quyết thắc mắc, khiếu nại

Bước 1: Trực tiếp nộp hồ sơ tới Công ty hoặc Chi nhánh công ty tại nơi mình hoạt động hoặc gửi thư điện tử.

 • Hồ sơ bao gồm:
  • Đơn thắc mắc, khiếu nại;
  • Tài liệu chứng cứ (người thắc mắc, khiếu nại ký tên xác nhận);
  • Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/ Hộ chiếu của người thắc mắc, khiếu nại (kèm bản gốc để đối chiếu);
  • Bản sao Thẻ thành viên mạng lưới bán hàng đa cấp của người thắc mắc,  khiếu nại (kèm bản gốc để đối chiếu).
 • Trường hợp gửi thư điện tử cũng phải đảm bảo cung cấp kèm theo đầy đủ các tài liệu nêu trên.

Bước 2:

 •  Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thắc mắc, khiếu nại, Công ty sẽ kiểm tra, xem xét và xác nhận thông tin và thông báo cho các phòng ban có liên quan. Công ty tiến hành xác minh nội dung thắc mắc, khiếu nại, đề nghị người tham gia bán hàng đa cấp cung cấp các bằng chứng liên quan tới nội dung thắc mắc, khiếu nại.
 • Trong vòng 15 ngày làm việc, nếu người thắc mắc, khiếu nại không cung cấp tài liệu chứng cứ theo yêu cầu của Công ty thì vụ việc thắc mắc, khiếu nại sẽ tự động hết hiệu lực.

Bước 3:

 • Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi kết thúc công việc của bước 2, nghĩa là Nhà phân phối Tiens cung cấp được các tài liệu chứng cứ. Công ty sẽ liên hệ với Nhà phân phối Tiens để làm việc. Công ty ưu tiên áp dụng biện pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm đảm bảo quyền lợi của các bên.

Bước 4:

 • Sau 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày bắt đầu thương lượng và hòa giải nếu Nhà phân phối Tiens đồng ý với phương án giải quyết của Công ty, hai bên sẽ tiếp tục thực hiện theo phương án mà các bên đã thống nhất. Nếu Nhà phân phối Tiens không đồng ý với phương án giải quyết thắc mắc, khiếu nại của Công ty thì Nhà phân phối Tiens có quyền khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền.

CÔNG TY TNHH THIÊN SƯ VIỆT NAM

TUQ TỔNG GIÁM ĐỐC

Scroll to Top