Sự kiện

Khởi động nghiệp vụ Tiens 2023 và Xúc tiến hợp tác 2023

Tiếp nối thành công của chương trình Đại lễ tại Indonesia, ngày 07 tháng 01 năm 2023, Tập đoàn Tiens tiếp tục tổ chức chương trình Khởi động nghiệp vụ với quy mô 2000 người tham dự tại Hà Nội – Việt Nam. Chương trình sẽ tổng kết, trao giải cho những đối tác của Tập đoàn Tiens tại Việt Nam đã có những thành tích kinh doanh xuất sắc trong năm 2022, Ra mắt sản phẩm mời Canxi Châu Âu và  phát động, ký kết những chiến lược xúc tiến hợp tác trên mọi lĩnh vực trong năm 2023 của Tập đoàn tại Việt Nam.

Mô hình Cafe Take away tại hội nghị

Trao thưởng những đóng góp xuất sắc của NPP

Ra mắt sản phẩm mới – Canxi Châu Âu

Xúc tiến hợp tác năm 2023

Scroll to Top