Notice: Undefined index: lang in /home/dtfzfbqa/public_html/index.php on line 20

Notice: Constant _hoten already defined in /home/dtfzfbqa/public_html/sources/language_vn.php on line 97

Notice: Constant _spmoi already defined in /home/dtfzfbqa/public_html/sources/language_vn.php on line 143
Tổ Hợp Bổ thận

Notice: Undefined index: property in /home/dtfzfbqa/public_html/sources/san-pham-detail.php on line 3

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/dtfzfbqa/public_html/admin/lib/function.php on line 1092

Danh mục

Tin tức mới nhất

Tổ Hợp Bổ thận

Giá: 2.624.400 đ

Tổ Hợp Bổ thận

Giá người tiêu dùng: 2.624.400 đ

Bộ sản phẩm gồm:

TPBVSK Viên Bổ Thận - Thiên Sư: 02 lọ

TPBVSK Viên kẽm - Thiên Sư: 01 lọ

TPBVSK Viên đông trùng hạ thảo - Thiên Sư: 01 lọ

Sản phẩm cùng loại

Tổ hợp Điều hòa tam cao 2

Giá: 2.385.720 đ

Notice: Undefined variable: km in /home/dtfzfbqa/public_html/sources/ct_product.php on line 17

Điều hòa tam cao 1

Giá: 2.385.720 đ

Notice: Undefined variable: km in /home/dtfzfbqa/public_html/sources/ct_product.php on line 17

Tổ hợp Bảo dưỡng tử cung

Giá: 2.624.400 đ

Notice: Undefined variable: km in /home/dtfzfbqa/public_html/sources/ct_product.php on line 17

Tổ hợp xương khớp 2

Giá: 2.385.720 đ

Notice: Undefined variable: km in /home/dtfzfbqa/public_html/sources/ct_product.php on line 17

Tổ hợp Xương khớp 1

Giá: 2.385.720 đ

Notice: Undefined variable: km in /home/dtfzfbqa/public_html/sources/ct_product.php on line 17

Tổ hợp Tăng trưởng chiều cao

Giá: 1.908.684 đ

Notice: Undefined variable: km in /home/dtfzfbqa/public_html/sources/ct_product.php on line 17

Tổ hợp Quản lý cân nặng

Giá: 3.414.420 đ

Notice: Undefined variable: km in /home/dtfzfbqa/public_html/sources/ct_product.php on line 17

Tổ hợp Tăng cường miễn dịch

Giá: 2.385.720 đ

Notice: Undefined variable: km in /home/dtfzfbqa/public_html/sources/ct_product.php on line 17

Tổ Hợp Thanh lọc thải độc

Giá: 6.044.220 đ

Notice: Undefined variable: km in /home/dtfzfbqa/public_html/sources/ct_product.php on line 17

Tăng cường năng lượng

Giá: 2.624.400 đ

Notice: Undefined variable: km in /home/dtfzfbqa/public_html/sources/ct_product.php on line 17