Thông tin khuyến mại

Khuyến mại nước rửa rau quả

CÔNG TY TNHH THIÊN SƯ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

          Hải Dương, ngày 28 tháng 06 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Số: TB-18/2022 

V/v: Chương trình  “ CHÀO HÈ ”

 

Thời gian ưu đãi28.06.2022 đến 26.07.2022 (1 tháng)

Đối tượng tham giaNgười mới và tất cả NPP

Nội dung chương trình

– Mua hàng trực tiếp vào mã số của mình với tổng giá trị trên một đơn hàng đạt 2.500.000 VND thì được tặng 1 chai nước rửa rau quả Dicho

Ghi chú:

–  Sản phẩm giá ưu đãi không tính  PV, BV

–   Được cộng dồn ưu đãi trên một đơn hàng

–  Npp được mua ưu đãi nhiều lần cho nhiều đơn hàng hợp lệ

–  Chỉ áp dụng cho đơn hàng mua online tại trang web tiens.com.vn

–  Số lượng có hạn, ưu tiên mua trước được trước, chương trình kết thúc khi phát hết quà tặng mà không cần thông báo trước

Scroll to Top