Thông tin khuyến mại

Khuyến mãi ưu đãi tổ hợp

CÔNG TY TNHH THIÊN SƯ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

          Hải Dương, ngày 28 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO

Số: TB-20/2022

 V/v: Chương trình  “Ưu đãi tổ hợp”

Thời gian ưu đãi28.06.2022 đến 26.07.2022 (1 tháng )

  1. Quản lý cân nặng
Mã tắt Tên tổ hợp Sản phẩm Số lượng Giá NTD Giá NPP 3 sao PV BV
TH32 Quản lý cân nặng TPBVSK Canxi dạng bột hòa tan – Thiên Sư 3 3.340.440 3.093.000 127 97
Cordy multi grain bữa ăn dinh dưỡng trùng thảo vị  kỷ tử – táo đỏ 2
Cordy multi grain bữa ăn dinh dưỡng trùng thảo vị matcha 2
Fructooligosaccharide (FOS) – Thiên Sư 3
TPBVSK Instant Probiotics Powder 1
TPBVSK Ích thanh trà – Thiên Sư 1
  1. Thanh lọc thải độc
Mã tắt Tên tổ hợp Sản phẩm Số lượng Giá NTD Giá NPP 3 sao PV BV
TH31 Thanh lọc thải độc Fructooligosaccharide (FOS) – Thiên Sư 5 6.044.220 5.596.500 230 198
TPBVSK Instant Probiotics Powder 1
TPBVSK Viên đông trùng hạ thảo – Thiên Sư 1
TPBVSK Viên Chitosan – Thiên Sư 1
TPBVSK Viên Sea Buckthorn – Thiên Sư 1
TPBVSK Ích thanh trà – Thiên Sư 1
TPBVSK Canxi dạng bột hòa tan – Thiên Sư 3
Cordy multi grain bữa ăn dinh dưỡng trùng thảo vị  kỷ tử – táo đỏ 2
  1. Sức khỏe đường ruột
Mã tắt Tên tổ hợp Sản phẩm Số lượng Giá NTD Giá NPP 3 sao PV BV
TH34 Sức khỏe đường ruột Fructooligosaccharide (FOS) – Thiên Sư 5 4.294.080 3.976.000 163.64 139
TPBVSK Instant Probiotics Powder 3
TPBVSK Viên Chitosan – Thiên Sư 1
TPBVSK Viên Sea Buckthorn – Thiên Sư 1
Canxi dạng bột hòa tan – Thiên Sư 2
Scroll to Top